Kategori Nyheter

”Historiens dom över könskorrigeringar kan bli hård”

”Vuxenvärlden flyr sitt ansvar om den låter riskbenägna, omogna tonåringar könskorrigera medicinskt på lösa boliner.” ”I maj 2018 krävde dåvarande socialminister Annika Strandhäll (S) och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) att barn från 15 år skulle få laglig rätt att genomgå…

”Starka skäl mot könsoperationer på 15-åringar”

VästerviksTidningen rapporterar den 5 mars 2020 om Socialstyrelsens utredning om könskirurgi på barn och unga.”Det finns starka skäl att vänta med könskirurgi till dess att personer åtminstone är 18 år, enligt Socialstyrelsens utredare. Regeringen ville sänka åldersgränsen och låta 15-åringar…

”Viktigt att gradera studier om könsdysfori”

”I oktober tillsatte Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en utredning som på två månader skulle kartlägga forskningsläget vad gäller unga med könsdysfori och effekterna av behandling. Resultaten kom i januari, där expertgruppen kunde konstatera att det finns…

”Ovetenskaplig vidsynthet har ett högt pris”

”Under onsdagen släppte Socialstyrelsen en ny rapport “Utvecklingen av diagnosen könsdysfori“ i vilken det konstateras att personer med könsdysfori har en mycket hög förekomst av olika psykiatriska diagnoser. Depressioner och andra ångestsjukdomar återfanns bland närmare en tredjedel av alla flickor…

”Stora kunskapsluckor om könsdysfori hos unga”

Dagens Nyheter uppdaterar om rapporten ”Könsdysfori hos barn och unga: En kunskapskartläggning” som SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, publicerade i december 2019. Nyheten är publicerad 2019-12-20 i Dagens Nyheter.

”Gör pressen på flickor att de vill byta kön?”

”Nu i svallvågorna efter Uppdrag gransknings program “Tranståget” är vi några feminister som saknar en viktig del i debatten. Det som diskuteras är medicinska konsekvenser, lagförslag, transfobi och ånger. Men den mest intressanta frågan nämndes kort i programmets del två…

”När ideologi går före barnens bästa”

Ledarkrönika av Karin Phil i Göteborgs-Posten publicerad 2019-10-11”Sverige, världens bästa land för barn. Här kommer alltid de ungas intresse i första rummet. Det är i alla fall den svenska självbilden. Men den stämmer inte alltid.[…]Hur kunde det ske? Inom sjukvården…