Kategori Nyheter

”Könskorrigeringar kan stjälpa mer än hjälpa”

Text av Agnes Wold. Ingressen”Den psykiska ohälsan hos personer med könsdysfori är generellt hög, både beroende på dysforin i sig, och på ökad förekomst av depressioner och annan psykiatrisk sjuklighet. ” Publicerad 2019-04-11 i Fokus

Uppdrag granskning: Tranståget och tonårsflickorna

TV-program”Att inte känna sig hemma i sin egen kropp kan innebära enormt lidande. Men tänk om det oåterkalleliga beslutet att genomgå en könskorrigering är ett misstag? Uppdrag granskning kan berätta om unga kvinnor som fått sina liv förstörda efter att…

”Läkare varnar: Ungdomar ångrar könskorrigeringar”

”För tillfället utreds 390 ungdomar för att få korrigera sitt kön, bara i Stockholm.  Men nu varnar oroliga läkare – och föräldrar till barn som ångrat sig efteråt – för att behandlingen ges alltför lättvindigt.  – Jag känner till fall…

”Gillberg: Vi ifrågasätter inte könsdysfori”

Slutreplik ”Representanter för Transammans och RFSL som bemött vårt debattinlägg i SvD om hormonell behandling och kirurgiskt avlägsnande av könsdelar på barn med könsdysfori verkar inte ha läst vad vi har skrivit eller vad vi vänder oss mot. Representanter från BUP Region Skåne har…

”Könskorrigering på barn är ett vågspel”

Ledare.Ingress:”Könskorrigering på barn är ett vågspel. Kommer det att ses som en skandal om 20 år?Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser, säger ett ordstäv med antika anor. Människans förmåga att fatta välvilliga beslut som får negativa konsekvenser är stor.…

”Könsbytena på barn är ett stort experiment”

”Hundratals barn med könsdysfori utsätts varje år för ”behandling” med hormoner och därefter med könsstympning, helt utan rimligt underlag ifråga om vetenskap, beprövad erfarenhet och ofta utan etisk granskning. Det skriver professor Christopher Gillberg med flera vid Göteborgs universitet.”Publicerad 2019-03-13…

”Att låta barn korrigera kön kan ha ett högt pris”

Ledartext. Ingress:”Kirurgisk könskorrigering är ett oåterkalleligt beslut. Det måste säkerställas att behandlingen gör mer nytta än skada. Om en 15-åring vill tatuera sig krävs föräldrarnas godkännande. Staten utgår med rätta från att barn inte fullt ut kan förutse konsekvenserna av…